Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții (“Termeni”), ce pot fi actualizați ocazional, înainte de a utiliza pagina de internet www.localm.ro (denumit în continuare ”platforma”, „site-ul” sau ”website-ul”), deoarece conțin informații importante referitoare la drepturile și obligațiile dumneavoastră prevăzute de lege. Prin accesarea și utilizarea acestei platforme www.localm.ro și/ sau prin efectuarea unei rezervări, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții.

Accesarea și utilizarea acestui website sunt guvernate de următoarele condiții de utilizare și de legile și reglementările aplicabile.

Acest website este proprietatea SC LOCALM PRIA SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5702/24.04.2019, C.U.I. 41033706, cu sediul în str. Londra, nr. 34, Camera 2, Clădirea secundară (corp B), sector 1, București. Orice conținut reprezentat printr-o marcă, o siglă sau o pictogramă reprezintă marca comercială și proprietatea exclusivă a SC LOCALM PRIA SRL. Este strict interzisă utilizarea, copierea, publicarea, distribuirea sau folosirea în orice alt mod, chiar și într-o formă derivată, a unui astfel de conținut, cu excepția condițiilor prevăzute în Termeni și Condiții, fără permisiunea scrisă a proprietarului conținutului. Orice utilizare a conținutului platformei fără respectarea prevederilor anterioare reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a SC LOCALM  PRIA SRL.

1. Definiții

www.localm.ro este un site operat de SC LOCALM PRIA SRL (denumită și Compania), care oferă o platformă prin intermediul căreia sunt facute publice servicii de călătorie, rezervare locație destinată servirii mâncărurilor, sau experiențe și obiceiuri 

Furnizor de serviciu reprezintă furnizorul de cazare, mancare sau atracții listat spre rezervare pe acest site

Restaurant sau bucatar amator, reprezintă partea terță care publică prin intermediul site-ului mâncăruri preparate în cadrul restaurantului sau la domiciliu, după caz. 

2. Rezervări

Prin intermediul acestui site, SC LOCALM PRIA SRL oferă o platformă prin care Furnizorii de Servicii pot face reclame, pot vinde, promova sau pot oferi produse și servicii pentru comandă, rezervare, închiriere sau achiziționare și prin intermediul căruia vizitatorii site-ului pot cauta, rezerva, achiziționa sau comanda. 

Serviciile oferite prin intermediul acestui site sunt bazate pe informațiile transmise către noi de furnizorii de servicii. Astfel, furnizorii de servicii sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea prețurilor, a taxelor și comisioanelor, a disponibilității, a politicii și condițiilor și a altor informații puse la dispoziție de către aceștia prin intermediul site-ului. Compania nu verifică şi nu garantează că toate informaţiile oferite de către Furnizorii de serviciu sau de către Restaurante sau Bucătarii amatori sunt exacte, complete sau corecte, SC Localm PRIA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru orice eroare, neactualizare, pentru informații inexacte, înșelătoare sau netransmiterea informațiilor. Fiecare Furnizor de Serviciu, Restaurant sau Bucătar amator rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor prezentate pe site-ul nostru. 

3. Politica de prețuri

Preţurile oferite de către Furnizorii de Servicii prin intermediul siteului nostru, sunt afișate incluzând TVA.

Uneori preţuri mai mici sunt disponibile pe Platforma noastră pentru un sejur, produs sau serviciu specific, însă aceste preţuri stabilite de Furnizorii de Servicii pot avea restricţii şi condiţii speciale, de exemplu sejururi care nu pot fi anulate. Vă rugăm ca înainte să faceţi o rezervare să verificaţi foarte atent condiţiile şi informaţiile cu privire la produsul, serviciul şi condiţiile de rezervare relevante pentru a vedea dacă există restricţii.

Convertorul de monedă este numai în scop informativ şi nu trebuie luat în considerare ca exact şi în timp real; preţurile reale pot varia.

SC LOCALM PRIA SRL nu procesează comisioane de rezervare sau alte taxe asociate serviciilor prestate pe acest site de către sau prin Furnizorii de Serviciu. Toate plățile privind rezervările sunt gestionate exclusiv de gazde și oaspeți, fără implicarea SC LOCALM PRIA SRL.

Rețineți că, în calitate de Furnizor de Serviciu, sunteți singurul responsabil pentru raportarea și colectarea veniturilor și taxelor aplicabile, în conformitate cu legile și reglementările in vigoare.

4. Confidențialitate

Toate datele personale pe care le transmiteți print intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în conformitate cu Politica de confidențialitate si cookie-uri, pe care vă invităm să o citiți pentru informații suplimentare.

Datele personale se referă la orice informație legată de o persoană care poate conduce la identificarea acelei persoane: numele, CNP, locația, adresa IP, informațiile colectate prin cookie-uri sau dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul web. Orice alte comunicări sau materiale pe care le transmiteți prin intermediul website-ului (cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje) vor fi considerate neconfidențiale și nu vor fi protejate prin intermediul politicii de confidențialitate. 

Website-ul poate conține linkuri către alte website-uri, deținute sau gestionate de terți. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a fi utilizate numai dacă doriți să faceți acest lucru. Compania noastră nu gestionează și nu este responsabilă pentru conținutul, confidențialitatea sau condițiile de securitate ale acestor website-uri, și nici pentru funcționalitatea lor.

5. Răspundere

Atunci când creați un cont pe platforma noastră, sunteți singurul responsabil pentru informațiile și conținutul pe care le furnizați, precum și pentru acuratețea acestora. Este interzis să utilizați acest website pentru a afișa sau transmite orice fel de material ilegal, amenințător, fals, înșelător, abuziv, hărțuitor, defăimător, obscen, provocator, pornografic sau orice alt material care ar putea reprezenta sau încuraja comportamentul ilicit, sau ar putea conduce la răspundere civilă sau la încălcarea legii. SC LOCALM PRIA SRL va coopera cu autoritățile și va respecta hotărârile judecătorești care solicită companiei să dezvăluie identitatea unei persoane care afișează sau transmite astfel de materiale pe website-ul nostru. 

Prin prezenta, sunteți de acord că SC LOCALM PRIA SRL vă poate întrerupe sau interzice utilizarea website-ului, în cazul în care nu respectați acești Termeni și Condiții. În momentul întreruperii sau interzicerii, trebuie să (1) încetați să utilizați website-ul și (2) să distrugeți toate copiile realizate după conținutul acestuia. 

SC LOCALM PRIA SRL nu răspunde pentru serviciile oferite de către Furnizorii de Servicii, pentru orice pierderi, pagube, costuri, suportate de utilizatori sau pentru pagubele morale sau materiale rezultate din folosirea serviciilor de pe platformă, care rezultă din fapta utilizatorului sau a furnizorului de servicii.

6. Garanții

Utilizați această platformă în mod voluntar și pe propria dumneavoastră răspundere. Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și este furnizat întocmai cum este pus la dispoziție de către Furnizorul de servicii, fără garanții, fie ele explicite sau implicite. Prin utilizarea acestei platforme, recunoașteți și sunteți de acord să vă asumați orice risc sau răspundere care rezultă din accesarea și / sau utilizarea acestei platforme.

SC LOCALM PRIA SRL poate, în orice moment și fără o notificare prealabilă, să revizuiască și să actualizeze acești Termeni și condiții. Sunteți obligat să vă conformați oricăror revizuiri și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină a website-ului nostru pentru a lua la cunoștiință Termenii și condițiile actualizate.

7. Jurisdicție

Acești Termeni și condiții și utilizarea acestui website sunt reglementate de legea română. Instanțele competente din România au jurisdicție exclusivă asupra oricăror litigii apărute din sau în legătură cu prevederile acestor Termeni și Condiții și / sau conținutul website-ului sau în litigiile în care acești Termeni și condiții și / sau acest website sunt considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, nici noi, nici unul dintre funcţionarii, directorii, angajaţii, reprezentanţii, distribuitorii, partenerii (de distribuţie) afiliaţi, împuterniciţii, agenţii sau alte părţi implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi conţinutului său în alt mod nu vor fi responsabili pentru

1. orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producţie, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputaţiei şi al bunului renume, pierdere de creanţe, 

2. orice inacurateţe legată de informaţii descriptive, inclusiv preţuri, disponibilități şi clasificări ale Furnizorului de Serviciu care sunt prezentate ca disponibile pe site-ul nostru,

3. serviciile executate sau produsele oferite de Furnizorul de Serviciu sau alți parteneri de afaceri,

4. orice pagube, pierderi sau costuri,directe, indirecte, importante sau punitive, plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile site-ului noastru,

5. orice rănire, imbolnăvire, moarte, pagubă a proprietăţii (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijenţe, comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) Furnizorului de Serviciu sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaţilor, directorilor, agenţilor, reprezentanţilor sau companiilor lor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse, direct sau indirect, la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul site-ului, incluzând orice anulare, parţială, suprarezervare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

SC Localm PRIA SRL nu își asumă răspunderea pentru utilizarea, validitatea, calitatea, ajustarea, adecvarea și dezvăluirea cuvenită a serviciului rezervat și nu face nicio declarație, garanție sau condiții de orice fel în acest sens, indiferent dacă este implicită, legală sau nu, inclusiv orice garanții implicite de vandabilitate, titlu, non-încălcare sau adecvare pentru un anumit scop. Recunoașteți și sunteți de acord că Furnizorul de Serviciu relevant este singurul responsabil și își asumă toată responsabilitatea și răspunderea în legătură cu serviciul.